Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. In de Houten Hoeve zijn er verschillende ambachten die worden uitgeoefend en waarbij ook gelegenheid is om hier zelf aan mee te doen en te leren.

Meer weten over de imker? Meer weten over boekbinden?